Zdarza się, że znaki graniczne są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet ulegają zniszczeniu. Ponadto, w przypadku nowo zakupionej działki gruntu, której stan prawny został określony w trakcie badania księgi wieczystej, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się, a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości.

W takim przypadku, gdy potrzebują Państwo znać przebieg granicy, odszukujemy punkty graniczne, a w przypadku, gdy zostały zniszczone lub przesunięte  wznawiamy je nowymi znakami granicznymi.

Prace terenowe poprzedza analiza dostępnej dokumentacji geodezyjnej (szkice archiwalne, mapy itp.) oraz jej weryfikacja pod kątem wiarygodności.


Okazanie granic – cena

Koszt okazania granicy wynosi od 500 zł (w zależności od ilości punktów)

uusługi geodezyjne Białystok,