Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędna będzie mapa do celów projektowych wykonana na bazie mapy zasadniczej zaktualizowanej przez geodetę uprawnionego.

Na podstawie mapy do projektu architekt opracowuje plan zagospodarowania działki oraz projekt budowlany, niezbędny do rozpoczęcia procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z prawem budowlanym mapa do projektu jest wymagana nie tylko w przypadku budowy nowego budynku lecz także do jego rozbudowy lub remontu - zawsze kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę. Mapa do celów projektowych jest również konieczna do uzgodnienia projektowanego uzbrojenia terenu (mediów, przyłączy do budynku) w ZUD.

Przyjmuje się, że mapa do projektu jest aktualna tak długo, dopóki w terenie nie wystąpią zmiany. W praktyce urzędy akceptują jedynie mapy nie starsze niż 6 miesięcy.

mapa geodezyjna Białystok

Mapa geodezyjna Białystok

Mapa do celów projektowych NIE MOŻE być wykonana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Można tam uzyskać jedynie kopię mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego, na której może brakować wielu szczegółów sytuacyjnych znajdujących się w terenie.

Kopia mapy zasadniczej jest do uzyskania:

  • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w Departamencie Geodezji, ul. Słonimska 2/2 - jeśli nasza sprawa dotyczy obszaru miasta Białegostoku,
  • w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 (budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) - jeśli nasza sprawa dotyczy obszaru powiatu białostockiego.

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu białostockiego uzyskamy w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Branickiego 13 (róg ul.Elektrycznej).

Mapa do celów projektowych – cena

Cena za opracowanie uzależniona jest od powierzchni opracowania. Koszt mapy do celów projektowych wynosi od 600 zł za mapę do 1 ha.
W cenie otrzymują Państwo mapę w wersji papierowej oraz cyfrowej w formacie dxf, dwg.

Termin realizacji mapy do celów projektowych

Termin realizacji mapy do celów projektowych wynosi około 2 tygodni.

Sprawdź także Wytyczenia i inwentaryzacje.