Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić gdy właściciel bądź inwestor, który nosi się z zamiarem zmiany zagospodarowania terenu nie zna dokładnego przebiegu granicy swojej nieruchomości?

Gdzie posadowić dom lub budynek gospodarczy, aby spełnić wymogi prawa budowlanego?

W którym miejscu wybudować ogrodzenie, aby być pewnym, że faktycznie wyznacza ono granicę władania?

Zdarza się, że znaki graniczne, które od zawsze wyznaczały zasięg prawa własności są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet ulegają zniszczeniu. Ponadto, w przypadku nowo zakupionej działki gruntu, której stan prawny został określony w trakcie badania księgi wieczystej, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się, a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione przez geodetę uprawnionego. Procedura wznowienia będzie wówczas oparta na wiarygodnej dokumentacji, która znajduje się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.